ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Χρήσιμες πληροφορίες

Οι αυτοκόλλητες μεβράνες χωρίζονται σε μονομερικές, πολυμερικές και χυτές. Οι μονομερικές είναι η απλούστερη μορφή υλικού με την μικρότερη αντοχή και τις λιγότερες ιδιότητες.

Οι πολυμερικές περιέχουν επιπλέον πρόσθετα που τους προσδίδουν μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο και περισσότερη ελαστικότητα. Και οι δύο αυτές κατηγορίες παράγονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή πιέζοντας ένα σχεδόν συμπαγές μείγμα αναμεσα σε μία σειρά κυλίνδρων μέχρι αυτό να αποκτίσει το επιθυμητό πάχος.

Οι χυτές μεμβράνες, σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες, προέρχονται από ένα ρευστό μείγμα το οποίο χύνεται (εξού και η ονομασία) από ένα στόμιο αφήνοντάς το να στεγνώσει σε ηρεμία. Με αυτόν τον τρόπο δεν παρατηρείται το φαινόμενο της μνήμης και της συρίκνωσης που έχουν οι πολύμερικες και ακόμη περισσότερο οι μονμερικές μεμβράνες. Οι χυτές μεμβράνες, λόγω του τρόπου παραγωγής αλλά και της σύνθεσής τους, αποτελούν την κορυφαία λύση σε αντοχή και ελαστικότητα για μακροχρόνιες εφαρμογές ακόμη και σε επιφάνειες με έντονες καμπύλες.

Η πλαστικοποίηση δεν είναι πάντα απαραίτητη. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να αποφευχθεί, όπως για παράδειγμα σε εσωτερικές εφαρμογές, σε μικρής χρονικής διάρκειας και σε εκτυπώσεις latex και UV όπου τα συγκεκριμένα μελάνια παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στις μηχανικές φθορές.

Ο τύπος της πλαστικοποίησης πρέπει να ακολουθεί τον τύπο του υλικού. Δηλαδή, μονομερική πλαστικοποίηση για μονομερικό υλικό, πολυμερική για πολυμερικό και χυτή για χυτό. Αναφορικά με την υφή, δηλαδή γυαλιστερή ή ματ, η επιλογή είναι κυρίως υποκειμενική αν και υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να μας κατευθύνουν.

Για παράδειγμα, η ματ πλαστικοποίηση αποτρέπει τις ανεπιθύμητες αντανακλάσεις, «συγχωρεί» ατέλειες της εφαρμογής και αστοχίες της εκτύπωσης «ρίχνοντας» όμως ελαφρά την ένταση των χρωμάτων. Η γυαλιστερή από την άλλη, τονίζει τα χρώματα αλλά οποιαδήποτε ατέλεια θα έιναι εμφανής. Τέλος για διάτρητη αυτοκόλλητη μεμβράνη (one way vision) υπάρχει ειδική πολυεστερική ή χυτή πλαστικοποίηση υψηλής διαφάνειας ώστε να μπορεί να την διαπεράσει το βλέμα.

Τα μελάνια εκτύπωσης χωρίζονται σε Latex, UV και Solvent/Eco solvent. Σήμερα, όλα τα μελάνια διαθέτουν κάποιο πιστοποιητικό αναφορικά με τις εκπομπές βλαβερών ουσιών και την χρήση σε εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν έχουν όλα τα πιστοποιητικά την ίδια βαρύτητα.

Έτσι, για πλήρη κάλυψη ενός χώρου προτείνονται τα μελάνια Latex, για μικρότερη επιφάνεια τα UV και τα Eco solvent ενώ για μικρές εκτυπώσεις μεγέθους αφίσας, τα Mild solvent.

Ο κάθε τύπος μελανιού, στεγνώνει και με διαφορετικό τρόπο, επηρεάζοντας έτσι τους χρόνους παραγωγής όταν ακολουθεί και άλλο στάδιο πέραν της εκτύπωσης (πλαστικοποίηση, περιμμετρική κοπή, ξάκρισμα).

Τα μελάνια latex στεγνώνουν με υψηλή θερμοκρασία εξατμίζοντας το νερό που είναι το βασικό τους συστατικό. Τα UV πολυμερίζονται με την έκθεσή τους σε υπεριώδη ακτινοβολία η οποία προκαλεί φωτοχημική αντίδραση και στεγνώνουν. Τέλος, τα Solvent/Eco solvent πρέπει να αποβάλλουν πλήρως τους διαλύτες που περιέχουν και για το λόγο αυτό πρέπει να παραμείνει η εκτύπωση εκτεθειμένη σε αέρα και θερμοκρασία, πολλές φορές και έως 48 ώρες.

Συνεπώς, τα μελάνια που μας επιτρέπουν άμεση επεξεργασία του υλικού μετά την εκτύπωση είναι τα Latex & UV, σε αντίθεση με τα solvent τα οποία αν δεν στεγνώσουν σωστά κινδυνεύει να καταστραφεί η κόλλα και η πλστικοποίηση του υλικού από τον εγκλωβισμό του διαλύτη που προσπαθεί να εξατμιστεί.

Πολλές φορές, όταν μία εκτύπωση σε αυτοκόλλητη μεμβράνη είναι μεγάλη, χρησιμοποιείται νερό ή μείγμα νερού με ουδέτρο σαπούνι για την αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων αέρα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η χρήση νερού απαγορεύεται. 1. Όταν η κόλλα της μεμβράνης δεν έχει βάση τον διαλύτη αλλά το νερό, και αυτό συμβαίνει κυρίως σε πολύ φθηνά αυτοκόλλητα. Το αποτέλεσμα είναι να αδυνατίσει η κόλλα και να υπάρχει ο κίνδυνος να ξεκολλήσει το υλικό. 2.

Σε πλαστικοποιημένη αυτοκόλλητη διάτρητη μεμβράνη (one way), διότι το νερό θα εγκλωβιστεί στις τρύπες του υλικού δυσκολεύοντας σημαντικά την όραση και δημιουργόντας κίνδυνο αν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία, να διασταλεί και να ξεκολλήσει την μεμβράνη. 3. Σε μεμβράνη με κόλλα τεχνολογίας που διευκολύνει την διαφυγή του αέρα αποτρέποντας την δημιουργία φυσαλίδων αέρα, γνωστές και ως Easy Apply, Bubble Free, Rapid Air, Comply κλπ. 4. Τέλος, σε εφαρμογή μεμβράνης σε πολυκαρβονικό υλικό, καθώς αυτό έχει την ιδιότητα να απορροφά την υγρασία και όταν εκτεθεί σε θερμοκρασία την αποβάλλει βίαια εκτοπίζοντας και ξεκολλώντας την μεμβράνη.

Ο πλαστικοποιητής, εκτός της πλατικοποίησης εκτυπωμένης μεμβράνης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλαστικοποίηση εκτύπωσης σε άκαμπτα υλικά π.χ. antigraffiti, για το λαμινάρισμα εκτυπώσεων σε υλικά σε φύλλο π.χ. Foamboards, ACP κλπ και τέλος για την εφαρμογή ταινίας μεταφοράς σε κοπτικά που έχουν μεγάλο μήκος αλλά και σε βαμμένα ή ευαίσθητα υλικά σαν μεμβράνη προστασίας.

Ο χώρος στον οποίο λειτουργεί ένας εκτυπωτής πρέπει να έχει θερμοκρασία κοντά στους 20 βαθμούς, υγρασία 65% και να είναι καθαρός χωρίς σκόνες, ρινίσματα υλικών και άλλους ρύπους, υγρούς αέριου ή στερεούς.

Οι αυτοκόλλητες μεμβράνες εκτός των άλλων διαχωρίζονται και με βάση την κόλλα τους. Έτσι οι πιο διαδεδομένες κατηγορίες είναι η μόνιμη (permanent) και η αφαιρούμενη (removable).

Η πρώτη, όπως το λέει και η ονομασία της προορίζεται για μόνιμες εφαρμογές. Η έντασή της συνήθως κυμαίνεται από 16-18N / 25mm και τις περισσότερες φορές διατίθεται και με τεχνολογία που διευκολύνει την διαφυγή του αέρα αποτρέποντας την δημιουργία φυσαλίδων αέρα, γνωστή και ως Easy Apply, Bubble Free, Rapid Air, Comply κλπ. καθώς και οι επανατοποθετούμενες κόλλες (repositionable) Σε αυτή την κατηγορία τέλος εντάσσονται και οι κόλλες με υψηλή ένταση (High Tack, Super Tack κλπ) που προορίζονται για εφαρμογές σε ανώμαλες επιφάνειες ή επιφάνειες με χαμηλή πρόσφυση και η δύναμη της κόλλας ξεπερνά πολλές φορές τα 28N / 25mm.

Η δεύτερη κατηγορία, η αφαιρούμενη κόλλα χρησιμοποιείται συνήθως σε εφαρμογές μικρής ή και μέσης χρονικής διάρκειας όπου απαιτείται η εύκολη αποκόλληση και η αποφυγή υπολειμάτων κόλλας. Τέτοιες εφαρμογές είναι για παράδειγμα καλύψεις επιφανειών με διαφημιστικά μηνύματα συγκεκριμένης διάρκειας, πχ μετρό, λεωφορεία, βιτρίνες κλπ καθώς και διακόσμηση εσωτερικών χώρων που ιδανικά μετά την αφαίρεση δεν θα χρειαστεί επισκευή ο τοίχος.

HOP σημαίνει High Opacity και είναι η τελευταία καινοτομία της Avery Dennison, η οποία κατάφερε να συγχωνεύσει δύο κατηγορίες υλικών, το αυτοκόλλητο με την λευκή ράχη (διάφανη κόλλα) και το αδιαφανές (γκρι κόλλα) φτιάχνοντας ένα υλικό, με λευκή ράχη ώστε να μην ενοχλεί όταν είναι ορατή από το πίσω μέρος και συγχρόνως με 99% αδιαπερατότητα στο φως ώστε να καλύπτει πλήρως την επιφάνεια που εφαρμόζεται. Το αποτέλεσμα είναι να προσφέρει ένα υλικό για όλες τις εφαρμογές, μειώνοντας έτσι την αναγκη να κρατάει ο επαγγελματίας stock από δύο υλικά.